Förtroendevald   Tina Bergström-Darrell (s) <<
Adress   Rosencrantzgatan 10 Bild saknas
Co Adress  
Postadress   273 31 TOMELILLA
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   0725-177297
Fax  
E-post   tina.bergstrom-darrell@tomelilla.se
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Huvudmän i Sparbanken Syd H-man Spbst. Sk 2021-02-16 --
Särskild beredning för organisations- och arvodesfrågor 2020-2022 v ordf 2020-12-14 --
Österlen VA AB omb ers 2020-06-25 --
Integrationsråd led 2019-01-01 --
Kommunstyrelsen led 2019-01-01 --
Krisledningsnämnd ers 2019-01-01 --
Kultur- och fritidsnämnden 2:e v ordf 2019-01-01 --
Kävlingeåns vattenråd omb ers 2019-01-01 --
Skånes luftvårdsförbund omb ers 2019-01-01 --
Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån omb ers 2019-01-01 --
Västra Hanöbuktens vattenvårdsförbund ers 2019-01-01 --
Ystad-Österlenregionens miljöförbund led 2019-01-01 --
Österlens vattenråd ers 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige led 2018-10-15 --
Valberedningsnämnden 2:e v ordf 2018-10-15 --
 
Uppdaterad 2021-12-01 06:00:41