Förtroendevald   Thony Blomgren (sd) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   thony.blomgren@tomelilla.se
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Tomelilla Industriaktiebolag - styrelse ers 2019-06-12 --
Österlenhem AB - styrelsen ers 2019-06-11 --
Gode män enl. fastighetsbildningslagen Gode män fast. 2019-01-01 --
Kommunstyrelsen ers 2019-01-01 --
Samhällsbyggnadsnämnden led 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige led 2018-10-15 --
 
Uppdaterad 2021-12-01 06:00:41