Förtroendevald   Jönsson Kristina (m) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Arbetsmarknadsnämnden i Simrishamn och Tomelilla kommuner led 2007-04-01 -- 2007-12-31
Kommunassurans Syd AB omb 2007-01-01 -- 2009-09-15
Kommuninvest ekonomiska förening - ombud omb 2007-01-01 -- 2009-09-15
Kommunstyrelsen ordf 2007-01-01 -- 2009-09-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott ordf 2007-01-01 -- 2009-09-15
Krisledningsnämnd ordf 2007-01-01 -- 2009-09-15
Ombud - Föreningen Österlens Folkhögskola omb 2007-01-01 -- 2009-09-15
Ombud föreningen Österlens folkhögskola omb 2007-01-01 -- 2009-09-15
Ombud vid förbundsmöte i Kommunförbundet Skåne omb 2007-01-01 -- 2009-09-15
Samarbetskommittén för Sydöstra Skåne ordf 2007-01-01 -- 2009-09-15
Tomelilla Industriaktiebolag/ombud omb 2007-01-01 -- 2009-09-15
Österlenhem AB - ombud omb 2007-01-01 -- 2009-09-15
Österlens Komm Renhållnings AB/omb omb 2007-01-01 -- 2009-09-15
Kommunfullmäktige led 2006-11-01 -- 2009-09-15
Kommunassurans Syd AB omb 2005-02-16 -- 2006-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott ordf 2005-01-01 -- 2006-12-31
Sydskånes Avfalls AB - ombud omb 2004-04-14 -- 2009-09-15
Föreningen Österlens Folkhögskola ers 2003-04-24 -- 2007-05-05
Föreningen Österlens Folkhögskola - styrelsen ers 2003-04-24 -- 2007-05-05
Arbetsmarknadsnämnden i Simrishamn och Tomelilla kommuner led 2003-04-01 -- 2007-03-31
Arbetsmarknadsnämnden i Skåne led 2003-04-01 -- 2007-03-31
Krisledningsnämnd ordf 2003-03-17 -- 2006-12-31
Centrala Samverkansgruppen ers 2003-01-01 -- 2003-12-31
Kommunstyrelsen ordf 2003-01-01 -- 2006-12-31
Ombud vid förbundsmöte i Kommunförbundet Skåne omb 2003-01-01 -- 2006-12-31
Räddningstjänstförbundet SÖ Skåne -direktion led 2003-01-01 -- 2006-12-31
Samarbetskommittén för Sydöstra Skåne led 2003-01-01 -- 2006-12-31
Tomelilla Industriaktiebolag/ombud omb 2003-01-01 -- 2006-12-31
Österlenhem AB - ombud omb 2003-01-01 -- 2006-12-31
Österlens Komm Renhållnings AB/omb omb 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunfullmäktige led 2002-11-01 -- 2006-10-31
Föreningen Österlens Folkhögskola - styrelsen ers 2001-11-26 -- 2002-11-26
Kommunstyrelsen ers 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunfullmäktige led 1998-11-01 -- 2002-10-31
Kommunfullmäktige ers 1994-11-01 -- 1998-10-31
 
Uppdaterad 2019-06-18 06:00:38