Förtroendevald   Peter Boström (s) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   peter.boström@tomelilla.se
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Kävlingeåns vattenråd ers 2019-01-01 --
Räddningstjänstförbundet SÖ Skåne -direktion ers 2019-01-01 --
Skånes luftvårdsförbund ers 2019-01-01 --
Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån ers 2019-01-01 --
Västra Hanöbuktens vattenvårdsförbund omb ers 2019-01-01 --
Ystad-Österlenregionens miljöförbund ers 2019-01-01 --
Österlens vattenråd omb ers 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige led 2018-10-15 --
 
Uppdaterad 2021-12-01 06:00:41