Förtroendevald   Magnus Björkman (m) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Borgerlig vigselförrättare borg.vigselför. 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott ordf 2013-01-09 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsen ordf 2013-01-01 -- 2014-12-31
Krisledningsnämnd ordf 2013-01-01 -- 2014-12-31
Samarbetskommittén för Sydöstra Skåne led 2013-01-01 -- 2014-12-31
Tomelilla kommuns sociala investeringsfond led 2012-05-30 -- 2014-12-31
Tomelilla Landsbygds fibernät - politisk styrgrupp led 2012-05-01 -- 2015-06-13
Framtida byggnation av bostäder - samordningsgrupp v ordf 2012-02-01 -- 2014-12-31
politisk styrgrupp-ESS MAX IV i regionen led 2011-11-09 -- 2014-12-31
Utveckling och marknadsföring-politisk styrgrupp led 2011-11-09 -- 2014-12-31
Integrationsberedning ordf 2011-10-17 -- 2014-03-31
Samråd för färdtjänst - Östra Skåne ers 2011-10-01 -- 2014-12-31
Ägarfrågor för Österlenhem och Tomelilla Industri politisk styrgrupp led 2011-03-02 -- 2011-12-31
Beredningen - framtida skola och simhall i Tomelilla tätort ordf 2011-01-31 -- 2011-10-17
Politisk styrgrupp Biogas led 2011-01-12 -- 2011-12-31
Kommunassurans Syd AB omb 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsen 1:e v ordf 2011-01-01 -- 2012-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1:e v ordf 2011-01-01 -- 2013-01-09
Krisledningsnämnd 1:e v ordf 2011-01-01 -- 2012-12-31
Ombud - Föreningen Österlens Folkhögskola omb ers 2011-01-01 -- 2014-12-31
Ombud vid förbundsmöte i Kommunförbundet Skåne omb ers 2011-01-01 -- 2014-12-31
Räddningstjänstförbundet SÖ Skåne -direktion ers 2011-01-01 -- 2013-01-01
Tomelilla Industriaktiebolag/ombud omb 2011-01-01 -- 2014-12-31
Österlenhem AB - ombud omb ers 2011-01-01 -- 2014-12-31
Österlens Komm Renhållnings AB/omb omb ers 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige led 2010-11-01 -- 2014-10-14
Kommunstyrelsen ers 2010-11-01 -- 2010-12-31
Valberedningsnämnden led 2010-11-01 -- 2014-10-26
Ystad-Österlenregionens miljöförbund led 2010-03-22 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige ers 2009-10-20 -- 2010-10-31
Österlens Kommunala Renhållnings AB/styrelsen led 2007-05-04 -- 2011-05-03
 
Uppdaterad 2019-06-18 06:00:38