Förtroendevald   Sara Anheden (s) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   s.anheden@gmail.com
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Samordningsförbundet Sydöstra Skåne (Finsam) ers 2019-04-01 --
Inera AB omb ers 2019-01-01 --
Kommunassurans Syd AB omb ers 2019-01-01 --
Kommuninvest ekonomiska förening - ombud omb ers 2019-01-01 --
Kommunstyrelsen 2:e v ordf 2019-01-01 --
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2:e v ordf 2019-01-01 --
Krisledningsnämnd 2:e v ordf 2019-01-01 --
Ombud - Föreningen Österlens Folkhögskola omb 2019-01-01 --
Ombud vid förbundsmöte i Kommunförbundet Skåne omb 2019-01-01 --
Samarbetskommittén för Sydöstra Skåne led 2019-01-01 --
Sydskånes Avfalls AB - ombud omb ers 2019-01-01 --
Tomelilla Industriaktiebolag/ombud omb ers 2019-01-01 --
Österlenhem AB - ombud omb ers 2019-01-01 --
Österlens Komm Renhållnings AB/omb omb ers 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige led 2018-10-15 --
 
Uppdaterad 2021-12-01 06:00:41