Förtroendevald   Torgny Larsson (s) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Räddningstjänstförbundet SÖ Skåne -direktion led 2019-01-01 --
Byggnadsnämnden ers 2018-12-31 --
Kommunfullmäktige led 2018-10-15 --
Inera AB omb ers 2018-03-19 -- 2018-12-31
Investeringsberedning led 2016-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsen 2:e v ordf 2016-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2:e v ordf 2016-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott ers 2016-01-01 -- 2018-12-31
Investeringsberedning led 2015-02-04 -- 2015-12-31
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott ers 2015-01-07 -- 2015-12-31
Kommuninvest ekonomiska förening - ombud omb ers 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsen 2:e v ordf 2015-01-01 -- 2015-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2:e v ordf 2015-01-01 -- 2015-12-31
Krisledningsnämnd 2:e v ordf 2015-01-01 -- 2018-12-31
Ombud - Föreningen Österlens Folkhögskola omb 2015-01-01 -- 2018-12-31
Ombud föreningen Österlens folkhögskola omb 2015-01-01 -- 2018-12-31
Ombud vid förbundsmöte i Kommunförbundet Skåne omb 2015-01-01 -- 2018-12-31
Räddningstjänstförbundet SÖ Skåne -direktion led 2015-01-01 -- 2018-12-31
Samarbetskommittén för Sydöstra Skåne led 2015-01-01 -- 2018-12-31
Tomelilla Industriaktiebolag/ombud omb ers 2015-01-01 -- 2018-12-31
Österlenhem AB - ombud omb ers 2015-01-01 -- 2018-12-31
Österlens Komm Renhållnings AB/omb omb ers 2015-01-01 -- 2018-12-31
Gruppledare - Politiska partier kont pers 2014-10-15 -- 2018-10-14
Kommunfullmäktige led 2014-10-15 -- 1998-10-31
Räddningstjänstförbundet SÖ Skåne -direktion led 2013-03-22 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1:e v ordf 2013-01-09 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsen 1:e v ordf 2013-01-01 -- 2014-12-31
Krisledningsnämnd 1:e v ordf 2013-01-01 -- 2014-12-31
Tomelilla kommuns sociala investeringsfond led 2012-05-30 -- 2014-12-31
Tomelilla Landsbygds fibernät - politisk styrgrupp led 2012-05-01 -- 2015-06-13
Framtida byggnation av bostäder - samordningsgrupp ordf 2012-02-01 -- 2014-12-31
politisk styrgrupp-ESS MAX IV i regionen led 2011-11-09 -- 2014-12-31
Utveckling och marknadsföring-politisk styrgrupp led 2011-11-09 -- 2014-12-31
Samråd för färdtjänst - Östra Skåne led 2011-10-01 -- 2014-12-31
Ägarfrågor för Österlenhem och Tomelilla Industri politisk styrgrupp led 2011-03-02 -- 2011-12-31
Kommuninvest ekonomiska förening - ombud omb 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsen ordf 2011-01-01 -- 2012-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott ordf 2011-01-01 -- 2013-01-09
Krisledningsnämnd ordf 2011-01-01 -- 2012-12-31
Ombud - Föreningen Österlens Folkhögskola omb 2011-01-01 -- 2014-12-31
Ombud vid förbundsmöte i Kommunförbundet Skåne omb 2011-01-01 -- 2014-12-31
Räddningstjänstförbundet SÖ Skåne -direktion led 2011-01-01 -- 2013-03-21
Samarbetskommittén för Sydöstra Skåne led 2011-01-01 -- 2012-12-31
Sydskånes Avfalls AB - ombud omb 2011-01-01 -- 2014-12-31
Tomelilla Industriaktiebolag/ombud omb ers 2011-01-01 -- 2014-12-31
Österlenhem AB - ombud omb 2011-01-01 -- 2014-12-31
Österlens Komm Renhållnings AB/omb omb 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige led 2010-11-01 -- 2014-10-14
Tomelilla Industriaktiebolag - styrelse led 2007-06-11 -- 2011-06-10
Räddningstjänstförbundet SÖ Skåne -direktion ers 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige 2:e v ordf 2006-11-01 -- 2010-10-31
Kommunstyrelsen led 2005-01-01 -- 2006-12-31
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2:e v ordf 2005-01-01 -- 2006-12-31
Österlenhem AB - styrelsen v ordf 2003-07-14 -- 2011-06-10
Tomelilla Industriaktiebolag - styrelse led 2003-06-21 -- 2007-06-10
Kommunstyrelsen ers 2003-01-01 -- 2004-12-31
Pensionärsrådet-kommunens repr. ers 2003-01-01 -- 2006-12-31
Räddningstjänstförbundet SÖ Skåne -direktion ers 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunfullmäktige 2:e v ordf 2002-11-01 -- 2006-10-31
Tomelilla Industriaktiebolag - styrelse led 2000-09-05 -- 2003-04-16
Tomelilla Industriaktiebolag - styrelse ers 1999-06-21 -- 2000-09-04
AB Tomelilla-Bostäder - styrelsen v ordf 1999-04-30 -- 2000-07-13
Onslunda Kommunala Bostads AB- styrelsen v ordf 1999-04-12 -- 2000-07-13
Brösarps Kommunala Bostads AB-styrelse v ordf 1999-03-11 -- 2000-07-13
Kommunstyrelsen ers 1999-01-01 -- 2002-12-31
AB Tomelilla-Bostäder - styrelsen ordf 1997-12-15 -- 1999-04-29
Brösarps Kommunala Bostads AB omb 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunstyrelsen ers 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunfullmäktige 1:e v ordf 1994-11-01 -- 1998-10-31
 
Uppdaterad 2019-07-15 06:00:39