Förtroendevald   John Johansson (m) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Föreningen Österlens Folkhögskola led 2007-05-06 -- 2011-05-05
Föreningen Österlens Folkhögskola - styrelsen led 2007-05-06 -- 2011-05-05
Arbetsmarknadsnämnden i Simrishamn och Tomelilla kommuner ers 2007-04-01 -- 2007-12-31
Borgerlig vigselförrättare borg.vigselför. 2007-01-01 -- 2010-12-31
Föreningen Österlens Folkhögskola led 2003-04-24 -- 2007-05-05
Föreningen Österlens Folkhögskola - styrelsen led 2003-04-24 -- 2007-05-05
Arbetsmarknadsnämnden i Simrishamn och Tomelilla kommuner ers 2003-04-01 -- 2007-03-31
Arbetsmarknadsnämnden i Skåne ers 2003-04-01 -- 2007-03-31
Centrala Samverkansgruppen led 2003-01-01 -- 2006-12-31
Österlenhem AB - ombud omb 2003-01-01 -- 2003-04-17
Arvodesgruppen 2002 led 2002-01-01 -- 2002-12-31
Arbetsmarknadsnämnden Sydost led 2001-03-22 -- 2002-12-31
Räddningstjänstförbundet SÖ Skåne -direktion led 2001-01-01 -- 2002-12-31
Österlenhem AB - ombud omb 2000-07-14 -- 2002-12-31
Centrala Samverkansgruppen led 2000-01-01 -- 2002-12-31
Räddningstjänstförbundet SÖ Skåne -direktion led 1999-10-12 -- 1999-12-31
Tomelilla Industriaktiebolag - styrelse ordf 1999-06-21 -- 2003-04-16
Arbetsmiljökommittén - arbetsgivarrep led 1999-04-01 -- 1999-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott ordf 1999-04-01 -- 2002-12-31
AB Tomelilla-Bostäder - ombud omb 1999-01-01 -- 2000-07-13
Arbetsförmedlingsnämnd ordf 1999-01-01 -- 2000-06-30
Arbetsmiljökommittén - arbetsgivarrep led 1999-01-01 -- 1999-03-31
Brösarps Kommunala Bostads AB omb 1999-01-01 -- 2000-07-13
Kommunstyrelsen ordf 1999-01-01 -- 2002-12-31
Ombud vid förbundsmöte i Kommunförbundet Skåne omb 1999-01-01 -- 2002-12-31
Onslunda Kommunala Bostads AB omb 1999-01-01 -- 2000-07-13
Samarbetskommittén för Sydöstra Skåne led 1999-01-01 -- 2002-12-31
Österlens Komm Renhållnings AB/omb omb 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunfullmäktige led 1998-11-01 -- 2002-10-31
Sydskånska Gymnasieförbundet-Direktion led 1998-08-31 -- 1998-12-31
Arbetsmarknadsnämnd 2:e v ordf 1998-07-01 -- 1998-12-31
AB Tomelilla-Bostäder - ombud omb ers 1997-08-13 -- 1998-12-31
Arbetsmarknadsberedning led 1997-04-10 -- 1997-12-31
Ombud vid förbundsmöte i Kommunförbundet Skåne omb 1997-02-04 -- 1998-12-31
Arbetsförmedlingsnämnd led 1997-01-01 -- 1998-12-31
Tomelilla Industriaktiebolag - styrelse led 1996-06-21 -- 1999-06-20
Tomelilla Industriaktiebolag - styrelse led 1995-06-19 -- 1996-06-20
Arbetsförmedlingsnämnd ers 1995-01-01 -- 1996-12-31
Arbetsmiljökommittén - arbetsgivarrep led 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunstyrelsen 2:e v ordf 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2:e v ordf 1995-01-01 -- 1996-03-31
Ombud vid förbundsmöte i Kommunförbundet Skåne omb 1995-01-01 -- 1997-02-03
Samarbetskommittén för Sydöstra Skåne led 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunfullmäktige led 1994-11-01 -- 1998-10-31
Borgerlig begravningsförrättare borg.begr.för. 1993-11-29 -- 2006-12-31
Borgerlig vigselförrättare borg.vigselför. 1993-11-29 -- 2006-12-31
 
Uppdaterad 2019-06-18 06:00:38