Förtroendevald   Margith Svensson (m) <<
Adress   Tunby 1308 Bild saknas
Co Adress  
Postadress   273 98 SMEDSTORP
Telefon bostad   0414-520 80
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   margith.svensson@tomelilla.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Österlens Kommunala Renhållnings AB/styrelsen ordf 2019-05-04 --
Räddningstjänstförbundet SÖ Skåne -direktion ers 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige led 2018-10-15 --
Nämndemän nämndem 2016-01-01 --
Nämndemän nämndem 2015-01-01 -- 2015-12-31
Kommunfullmäktige ordf 2014-10-15 -- 1998-10-31
Kommunfullmäktige ordf 2011-01-01 -- 2014-10-14
Nämndemän nämndem 2011-01-01 -- 2014-12-31
Valberedningsnämnden ers 2010-11-01 -- 2014-10-26
Politisk styrgrupp Biogas led 2010-02-03 -- 2010-12-31
Ystad-Österlenregionens miljöförbund led 2009-11-30 -- 2009-11-30
Kommunassurans Syd AB omb 2009-11-01 -- 2010-12-31
Kommuninvest ekonomiska förening - ombud omb 2009-11-01 -- 2010-12-31
Ombud - Föreningen Österlens Folkhögskola omb 2009-11-01 -- 2010-12-31
Ombud vid förbundsmöte i Kommunförbundet Skåne omb 2009-11-01 -- 2010-12-31
Samarbetskommittén för Sydöstra Skåne led 2009-11-01 -- 2010-12-31
Sydskånes Avfalls AB - ombud omb 2009-11-01 -- 2010-12-31
Tomelilla Industriaktiebolag/ombud omb 2009-11-01 -- 2010-12-31
Österlenhem AB - ombud omb 2009-11-01 -- 2010-12-31
Österlens Komm Renhållnings AB/omb omb 2009-11-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott ordf 2009-10-01 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige led 2009-09-15 -- 2010-10-31
Kommunstyrelsen ordf 2009-09-15 -- 2010-12-31
Krisledningsnämnd ordf 2009-09-15 -- 2010-12-31
Ystad-Österlenregionens miljöförbund led 2009-06-01 -- 2009-09-15
Nämndemän nämndem 2007-01-01 -- 2010-12-31
Räddningstjänstförbundet SÖ Skåne -direktion led 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige 1:e v ordf 2006-11-01 -- 2009-09-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott ers 2005-01-01 -- 2006-12-31
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 1:e v ordf 2005-01-01 -- 2006-12-31
Kommunstyrelsen led 2003-01-01 -- 2006-12-31
Nämndemän nämndem 2003-01-01 -- 2006-12-31
Valnämnden ers 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunfullmäktige 1:e v ordf 2002-11-01 -- 2006-10-31
Kommunfullmäktige ers 2000-09-27 -- 2002-10-31
Kommunstyrelsen led 1999-01-01 -- 2002-12-31
Nämndemän nämndem 1999-01-01 -- 2002-12-31
Nämndemän nämndem 1998-06-15 -- 1998-12-31
 
Uppdaterad 2019-06-18 06:00:38