Nämnd   Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Marianne Åkerblad (M) ordf TOMELILLA
Per-Olof Örnsved (SD) 1:e v ordf
Mona Nihlén (V) 2:e v ordf
Ersättare (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Kent Olofsson (SD) ers
Axel Olsson (S) ers
Alexander Verweij Svensson (M) ers
 
Uppdaterad 2021-12-01 06:00:41