Nämnd   Kommunassurans Syd AB
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (1)
Namn Parti Uppdrag Ort
Per-Martin Svensson (M) omb TOMELILLA
Ersättare (1)
Namn Parti Uppdrag Ort
Sara Anheden (S) omb ers
 
Uppdaterad 2021-12-01 06:00:41