Nämnd   Samordningsförbundet Sydöstra Skåne (Finsam)
2019-04-01 -- 2022-03-31 <<
Ordinarie ledamöter (1)
Namn Parti Uppdrag Ort
Christian Björkqvist (C) led
Ersättare (1)
Namn Parti Uppdrag Ort
Sara Anheden (S) ers
 
Uppdaterad 2021-12-01 06:00:41