Nämnd   Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
2016-01-01 -- 2018-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Gunnel Andersson (M) ordf
Ann-Christine Harrysson (SPI) 1:e v ordf
Ida Bornlykke (S) 2:e v ordf
Ersättare (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Mona Nihlén (V) ers
Gunvor Olsson (C) ers
Marianne Åkerblad (M) ers TOMELILLA
 
Uppdaterad 2017-09-24 06:01:28