Nämnd   Sydskånes Avfalls AB - ombud
2015-01-01 -- 2018-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (1)
Namn Parti Uppdrag Ort
Per-Martin Svensson (M) omb TOMELILLA
Ersättare (1)
Namn Parti Uppdrag Ort
Sara Anheden (S) omb ers
 
Uppdaterad 2017-09-24 06:01:28