Nämnd   Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor
2015-01-01 -- 2018-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anders Albäck (L) ordf BRÖSARP
Sven Gunnarsson (MP) 1:e v ordf
Per Skoog (S) 2:e v ordf
Ersättare (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ewa Carnbrand (M) ers BRÖSARP
Linda Ekelund (V) ers
Lena Eriksson (C) ers BRÖSARP
 
Uppdaterad 2017-09-24 06:01:28